6Bik
6Bik
5Gjavol
4Medusa1
3Maskarade
2Dobriot Zmej
1Tower Of Babylon
23Gradot Od Romanot
21Ubavata Pateka
20Grad Vo Sino
11Lici Na Grad
10Skrseni Krila
8Red Dreams
46
45 Lepeza
32Papermasche Riba
31padnatiot Angel
27Molitva 1
26Molitva 2 A
28Molitva 3
IMG_8867
2017-03-30 23.02.10
2017-03-30 23.02.17
2017-03-30 23.02.26
2017-03-30 23.02.35
2017-03-30 23.03.42
2017-03-30 23.04.02
2017-03-30 23.04.48
2017-03-30 23.05.15
2017-03-30 23.05.44
2017-03-30 23.06.05
2017-03-30 23.06.13-1
2017-04-04 15.24.12
2017-04-04 15.24.22
2017-04-04 15.24.37
2017-04-05 14.18.43
17425941_1948812638684011_6143242096891289428_n
17499284_1948812795350662_7931491674043324912_n
17522683_1948812342017374_9162019637434791910_n
17523013_1948813028683972_3921068086458737869_n
17626320_1948812968683978_4788636333449230973_n
17629792_1948812092017399_433484225672287458_n
17634745_1948811802017428_6547026175799851825_n
17634750_1948811758684099_1205822680467246603_n
17634752_1948812142017394_8466150193440785601_n
17634833_1948812868683988_1542509435519291950_n
17757183_1948811895350752_3888737987632925675_n
17757314_1948812635350678_8016744665183466284_n
17757341_1948812712017337_2081618468644909084_n
17757366_1948813055350636_8780032925602513557_n
17760242_1948812275350714_8496823784836062316_n
17796078_1948812438684031_2976190278047157502_n
17796191_1948812865350655_2349017409158645292_n
17796259_1948812715350670_2949435459916373732_n
17796306_1948812155350726_8217486191035589228_n
17796336_1948812338684041_4869753646424878684_n
17796353_1948812642017344_8763458055943613547_n
17796756_1948817758683499_7571922433226889349_n
17862436_1953904171508191_6347725755493141027_n
Detal Dobriot Zmej
DSC00247
DSC00248
DSC00249
DSC00255
DSC00272
DSC00275
DSC00280
DSC00281
DSC00285
Gjavol
Looks Like A City
Mascarade 70×50
Molitva 1
6Bik5Gjavol4Medusa13Maskarade2Dobriot Zmej1Tower Of Babylon23Gradot Od Romanot21Ubavata Pateka20Grad Vo Sino11Lici Na Grad10Skrseni Krila8Red Dreams4645 Lepeza32Papermasche Riba31padnatiot Angel27Molitva 126Molitva 2 A28Molitva 3IMG 88672017 03 30 23.02.102017 03 30 23.02.172017 03 30 23.02.262017 03 30 23.02.352017 03 30 23.03.422017 03 30 23.04.022017 03 30 23.04.482017 03 30 23.05.152017 03 30 23.05.442017 03 30 23.06.052017 03 30 23.06.13 12017 04 04 15.24.122017 04 04 15.24.222017 04 04 15.24.372017 04 05 14.18.4317425941 1948812638684011 6143242096891289428 N17499284 1948812795350662 7931491674043324912 N17522683 1948812342017374 9162019637434791910 N17523013 1948813028683972 3921068086458737869 N17626320 1948812968683978 4788636333449230973 N17629792 1948812092017399 433484225672287458 N17634745 1948811802017428 6547026175799851825 N17634750 1948811758684099 1205822680467246603 N17634752 1948812142017394 8466150193440785601 N17634833 1948812868683988 1542509435519291950 N17757183 1948811895350752 3888737987632925675 N17757314 1948812635350678 8016744665183466284 N17757341 1948812712017337 2081618468644909084 N17757366 1948813055350636 8780032925602513557 N17760242 1948812275350714 8496823784836062316 N17796078 1948812438684031 2976190278047157502 N17796191 1948812865350655 2349017409158645292 N17796259 1948812715350670 2949435459916373732 N17796306 1948812155350726 8217486191035589228 N17796336 1948812338684041 4869753646424878684 N17796353 1948812642017344 8763458055943613547 N17796756 1948817758683499 7571922433226889349 N17862436 1953904171508191 6347725755493141027 NDetal Dobriot ZmejDSC00247DSC00248DSC00249DSC00255DSC00272DSC00275DSC00280DSC00281DSC00285GjavolLooks Like A CityMascarade 70×50Molitva 1

Дијана Томиќ Радевска - Quo Vadis?

Зачетокот на идејата и активностите на Галеријата Акантус започна со изложбата на Дијана Томиќ Радевска, мултимедијален уметник. Таа беше поканета да подготви свој проект изложба за гала отворањето на новиот дом на културата и уметноста.
Отворањето и поставката на изложбата беше во периодот од 31.03.2017 – 26.05.2017 година

Имаме средба со докажан мултимедијален уметник. Позната на јавноста со својата креативна нарација од минатото и сегашноста, на релација Јас и Другиот.  Н`и се претставува со дел од дела непознати на јавноста: “Медуза”, “Добриот Змеј”, “Вавилон”, “Ѓавол” и други, со апокалиптични, митолошки суштества прикажани во темни и мрачни гами со јак ликовен осет и драматургија. Таа  истражува по нашата колективна свест и н´е поттикнува на преиспитување од надвор кон внатре, Каде одиме?

“Радоста на живеењето” ни обрнува внимание на заборавените стилски техники во сите медиуми.  Со моќта на женската ликовност и изострено чувство стреми кон поврзување на традицијата поврзувајќи ја со поставениот ќилим. Со рециклираните предмети во ново руво на употребна вредност и убавината на живеењето, интерактивно не воведува во универзалниот свет на магичниот круг на посакување.

Во триптихот “Молитва” со употребата на златни плохи, сугерира јака мистика и платформа на мечтаење и славење на колективната свест. Да се помолиме пред да излеземе. Со делата н`и дава патоказ за исцелување на душата и телото.

Добар почеток со симболиката на А & Д.

Среќно отворање на Акантус и Дијана

Каталог-Дијана