22154188 2042740299291244 6203419241766542543 N
22154188_2042740299291244_6203419241766542543_n
22221779_2044683569096917_3215549744286781621_n
22310481_2048482298717044_1064335480704812721_n
22519139_2048483052050302_805990097936927028_n
22519233_2048482145383726_248089554806844915_n
22519584_2048481818717092_2099183792442100978_n
22528035_2048483872050220_2042525497270498592_n
22549822_2050266428538631_1517774505017732738_n
22729053_2053372558228018_8471023035259715491_n
22852260_2055823307982943_3948887556774955194_n
23517739_2062800963951844_3582754036674473917_n
S_Andreevski-6 Copy
S_Andreevski-10 Copy
S_Andreevski-24 – Copy Copy
S_Andreevski-30 Copy
S_Andreevski-35 Copy
S_Andreevski-38 Copy
S_Andreevski-43 Copy
S_Andreevski-52 Copy
S_Andreevski-59 Copy
S_Andreevski-70 Copy
S_Andreevski-76 Copy
S_Andreevski-86 Copy
S_Andreevski-88 Copy
S_Andreevski-100 Copy
S_Andreevski-116 Copy
S_Andreevski-134 Copy
S_Andreevski-138 Copy
S_Andreevski-150 Copy
S_Andreevski-152 Copy
S_Andreevski-168 Copy
S_Andreevski-169 Copy
S_Andreevski-170 Copy
S_Andreevski-175 Copy
S_Andreevski-192 Copy
S_Andreevski-198 Copy
S_Andreevski-199 Copy
S_Andreevski-224 Copy
S_Andreevski-225 Copy
S_Andreevski-235 Copy
S_Andreevski-240 Copy
S_Andreevski-244 Copy
S_Andreevski-253 Copy
S_Andreevski-260 Copy
S_Andreevski-261 Copy
S_Andreevski-264 Copy
S_Andreevski-267 Copy
22154188 2042740299291244 6203419241766542543 N22221779 2044683569096917 3215549744286781621 N22310481 2048482298717044 1064335480704812721 N22519139 2048483052050302 805990097936927028 N22519233 2048482145383726 248089554806844915 N22519584 2048481818717092 2099183792442100978 N22528035 2048483872050220 2042525497270498592 N22549822 2050266428538631 1517774505017732738 N22729053 2053372558228018 8471023035259715491 N22852260 2055823307982943 3948887556774955194 N23517739 2062800963951844 3582754036674473917 NS Andreevski 6 CopyS Andreevski 10 CopyS Andreevski 24 – Copy CopyS Andreevski 30 CopyS Andreevski 35 CopyS Andreevski 38 CopyS Andreevski 43 CopyS Andreevski 52 CopyS Andreevski 59 CopyS Andreevski 70 CopyS Andreevski 76 CopyS Andreevski 86 CopyS Andreevski 88 CopyS Andreevski 100 CopyS Andreevski 116 CopyS Andreevski 134 CopyS Andreevski 138 CopyS Andreevski 150 CopyS Andreevski 152 CopyS Andreevski 168 CopyS Andreevski 169 CopyS Andreevski 170 CopyS Andreevski 175 CopyS Andreevski 192 CopyS Andreevski 198 CopyS Andreevski 199 CopyS Andreevski 224 CopyS Andreevski 225 CopyS Andreevski 235 CopyS Andreevski 240 CopyS Andreevski 244 CopyS Andreevski 253 CopyS Andreevski 260 CopyS Andreevski 261 CopyS Andreevski 264 CopyS Andreevski 267 Copy

Танц на рацете

Сергеј Андреевски шармира со својата енергичност низ сликарствотото. Обојувајќи го светот, раскажува со негов специфичен ракопис.
Изложбата беше поставена од 14.10 – 10.12.2017 година

О граде мој!

Езеро мое на животот!

Езеро на сите езера во кои не нуркаа брановите на животот.

Во твојата нерамна површина првпат ги почуствував сите нерамнини на светот,

Од тие темни детски дамнини уште ме мамат вртоглави вишини и газам по неизодливи нерамнини.

Фрагмент од “Езеро на животот”
( Дрво на ридот, 1980). Ацо Шопов

Пред нас се делата на Сергеј Андреевски кои ја носат пресудната улога во неговото творештво, а тоа се доживеаните спомени од детството. Во сликите целиот опус се нанижува во  една логична нитка, матрица пренесена од неговите древни претци на македонското поднебје. Каде и да е, тој е дома, сликите се неговиот дом.

Авторот е доблест на творечка енергија во која ритуалот на сликање со раце има магична моќ, која не внесува во нерамнините на почвата на претците. Неговите дела на фигури, животни, портрети, немаат монотонија, нивната линеарност и графизам со јак колорит имаат алхемиска конотација. Тие се клуч кој ги отвора вратите на овој чудесен свет на авторовата ризница. Живеењето и сликањето со нескротлива страст и еуфорија се предизвик на човек со вечна младост, кој го слави животот. Со боите и графизмот на цртежот тој црта. Формите на фигурите се со драматична снага, крик, импулс на колоритен спектакл. Танцот на рацете натопени во боја пред нас ја воскреснуваат светлината на македонското поднебје. Денот се раѓа со песната на птиците, жуборот на водата, мирисот на цвеќето. Претците како духови оживуваат пред нашите очи и танцуваат, благословувајќи ги рацете на својот наследник.

Марина Лешкова, ликовен уметник и историчар на уметноста